ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET

mer information

EKONOMI & STYRELSENS ORGANISATION

mer information

NEDLADDNINGSBAR INFORMATION

mer information
 

AKTUELLT I JARLABERG

Klicka på för mer information.

 • INFORMATION - Utveckling Nacka kommun 2018 - 2030

 • INFORMATION - Nacka kommun:
 • - Startpromemoria för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Exploateringsavtal för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Detaljplan för Skönviksvägen (2019-03-27)

 • INFORMATION - Tunnelbanan till Nacka:
 • - December 2018
  - Februari 2019

 • GARAGESOPNING KOMMER ATT GENOMFÖRAS I SAMTLIGA GARAGE:
 • - 2019-05-13 för Diligensgaraget mellan kl.9:00 - 16:00
  - 2019-05-14 för Fyrspannsgaraget mellan kl.9:00 - 16:00
  - 2019-05-15 för Landågaraget mellan kl. 9:00 - 16:00
  OBS! GLÖM EJ ATT FLYTTA DITT FORDON UNDER DENNA DAG & TID!
  (publ. 16 apr 2019)